Przejdź na novol.pl          
 

NOVORUST HYBRID 2290 UHS - Gruntoemalia polimocznikowa – połysk


 

Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Zawiera pigmenty antykorozyjne

ZASTOSOWANIA

  • Środki transportu
  • Maszyny i urządzenia

WŁAŚCIWOŚCI

  • Niska zawartość LZO
  • Bardzo szybkie schnięcie przy grubych warstwach
  • Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
  • Bardzo dobre krycie i rozlewność
  • Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna