Przejdź na novol.pl          
 

PROTECT 372


 

Wodorozcieńczalny, jednokomponentowy podkład na bazie kopolimerów akrylu, zapewniający bardzo dobrą czasową ochronę antykorozyjną. Utwardzona powłoka pozwala na dobrą czasową ochronę antykorozyjną części stalowych w czasie procesów produkcyjnych.

Zalety:

  • krótki czas odparowania,
  • bardzo dobre czasowe zabezpieczenie antykorozyjne stali,
  • możliwość wykonywania operacji spawania.
Przeznaczony do lakierowania pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych, konstrukcji stalowych. Dedykowany dla linii produkcyjnych o dużych wydajnościach.